Wdrożenie i rozwój podejścia procesowego w organizacji

Terminy szkolenia w 2024 roku:

 • 10-11.04.2024 (godziny 9:00 – 17:00)
 • 03-04.10.2024 (godziny 9:00 – 17:00)

Forma szkolenia:

 • zdalnie lub stacjonarnie

Cena szkolenia:

 • 2100 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

W ramach szkolenia omówimy poszczególne etapy projekt wdrożenia podejścia procesowego, m.in. powołanie centrum kompetencji procesowych, zdefiniowanie metody BPM, budowę Architektury Procesów i realizację pierwszych projektów.

Omówimy rolę centrum kompetencji procesowych, które będzie

dostarczało odpowiednich usług całej organizacji we właściwym czasie, zależnie od stopnia rozwoju kultury procesowej i zaawansowania prac procesowych.

W związku z tym, że organizacje o strukturze czysto procesowej są rzadkością, kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie zasad współpracy pomiędzy rolami procesowymi i stanowiskami w funkcjonalnej strukturze organizacyjnej, w tym z innymi systemami zarządzania (m.in. Zarządzanie Ryzykiem/Zgodnością, BCM, QM, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Strategią) oraz na to, jak budować zaufanie i dostarczać korzyści całej organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy projektów procesowych

 • Dyrektorzy, kierownicy w działach HR

 • Menadżerowie operacyjni, właściciele procesów

 • Dyrektorzy i Pełnomocnicy ds. systemów, jakości

 • Dyrektorzy Biur Projektowych

 • Menadżerowie odpowiedzialni za rozwój struktur organizacyjnych

 • Menadżerowie odpowiedzialni za strategię firmy

Zakres szkolenia:

Prowadzenie projektu budowy systemu procesowego
Dojrzałość systemu procesowego i zadania na poszczególnych etapach
Centrum kompetencji procesowych jako agent zmian
Zadania i forma działania centrum kompetencji procesowych
Procesy nadzorowane i wykonywane przez centrum kompetencji procesowych
Metodyki, narzędzia i techniki używane przez centrum kompetencji
Budowanie procesowej kultury organizacyjnej

Pozostałe szkolenia

Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)2024-01-08T12:37:05+01:00
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2024-03-11T17:34:21+01:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?