Wdrożenie i rozwój podejścia procesowego w organizacji

Terminy szkolenia w 2023 roku:

  • 29-30.03.2023
  • 04-05.10.2023

Cena szkolenia:

  • 1950 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

W ramach szkolenia omówimy poszczególne etapy projekt wdrożenia podejścia procesowego, m.in. powołanie centrum kompetencji procesowych, zdefiniowanie metody BPM, budowę Architektury Procesów i realizację pierwszych projektów.

Omówimy rolę centrum kompetencji procesowych, które będzie

dostarczało odpowiednich usług całej organizacji we właściwym czasie, zależnie od stopnia rozwoju kultury procesowej i zaawansowania prac procesowych.

W związku z tym, że organizacje o strukturze czysto procesowej są rzadkością, kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie zasad współpracy pomiędzy rolami procesowymi i stanowiskami w funkcjonalnej strukturze organizacyjnej, w tym z innymi systemami zarządzania (m.in. Zarządzanie Ryzykiem/Zgodnością, BCM, QM, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Strategią) oraz na to, jak budować zaufanie i dostarczać korzyści całej organizacji.

Adresaci szkolenia:

  • Kierownicy projektów procesowych

  • Dyrektorzy, kierownicy w działach HR

  • Menadżerowie operacyjni, właściciele procesów

  • Dyrektorzy i Pełnomocnicy ds. systemów, jakości

  • Dyrektorzy Biur Projektowych

  • Menadżerowie odpowiedzialni za rozwój struktur organizacyjnych

  • Menadżerowie odpowiedzialni za strategię firmy

Zakres szkolenia:

Prowadzenie projektu budowy systemu procesowego
Dojrzałość systemu procesowego i zadania na poszczególnych etapach
Centrum kompetencji procesowych jako agent zmian
Zadania i forma działania centrum kompetencji procesowych
Procesy nadzorowane i wykonywane przez centrum kompetencji procesowych
Metodyki, narzędzia i techniki używane przez centrum kompetencji
Budowanie procesowej kultury organizacyjnej

Pozostałe szkolenia

Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)2023-05-25T09:02:52+02:00
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2023-06-05T16:17:02+02:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?