Project Description

Budowa i rozwój centrum kompetencji procesowych

Najbliższe terminy szkolenia:

  • 07.10 do 08.10.2021
  • 24.03 do 25.03.2022
  • 06.10 do 07.10.2022

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC I ZAPISZ SIĘ

Informacje o szkoleniu

Centrum kompetencji procesowych jest jednym z kluczowych agentów zmiany w czasie budowania porządku procesowego.
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów budowy centrum kompetencji procesowych, które będzie dostarczało odpowiednich usług całej organizacji we właściwym czasie, niezależnie od stopnia rozwoju kultury procesowej i zaawansowania prac procesowych.
W związku z tym, że organizacje o strukturze czystko procesowej są rzadkością, kładziemy szczególny nacisk
na zrozumienie zasad współpracy pomiędzy rolami procesowymi i stanowiskami w funkcjonalnej strukturze
organizacyjnej oraz na to, jak budować zaufanie i dostarczać korzyści całej organizacji.

Adresaci szkolenia:

  • Kierownicy projektów procesowych

  • Dyrektorzy, kierownicy w działach HR

  • Menadżerowie operacyjni, właściciele procesów

  • Dyrektorzy i Pełnomocnicy ds. systemów, jakości

  • Dyrektorzy Biur Projektowych

  • Menadżerowie odpowiedzialni za rozwój struktur organizacyjnych

  • Menadżerowie odpowiedzialni za strategię firmy

Zakres szkolenia:

Centrum kompetencji procesowych jako agent zmian
Zadania i forma działania centrum kompetencji procesowych
Procesy nadzorowanie i wykonywane przez centrum kompetencji procesowych
Metodyki, narzędzia i techniki używane przez centrum kompetencji
Budowanie procesowej kultury organizacyjnej

Pozostałe szkolenia

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI