WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Strona internetowa Grupy BOC

Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o. (Grupa BOC). Treści osób trzecich są odpowiednio licencjonowane i mogą być chronione prawem autorskim przez ich właściciela. Powielanie i redystrybucja treści na tej stronie jest dozwolone pod warunkiem, że jest oznaczona wyraźnym oświadczeniem o prawach autorskich (np. “Copyright [bieżący rok], BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o; Wszelkie prawa zastrzeżone.”).

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat naszej Polityki prywatności.

Usługi online Grupy BOC

Opis usługi: zapytania o treść – prośba o informację/ofertę/kontakt

Grupa BOC oferuje formularze kontaktowe na swojej stronie internetowej w celu umożliwienia odwiedzającym składania wniosków o informacje, ofert lub kontakt z Grupą BOC.

Osoby, które przesłały prośbę o informacje / ofertę / kontakt, otrzymają odpowiedź ze strony Grupy BOC. Mogą też otrzymać komunikat o nowościach lub możliwościach w zakresie profesjonalnych usług.

Osoby, które przesłały prośbę o informacje / ofertę / kontakt, są również rejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityce Prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Zrzeczenie się gwarancji i linki do innych stron internetowych

BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w granicach rozsądku, aby dostarczać poprawne i kompletne informacje. BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że którakolwiek z podanych informacji jest aktualna, poprawna lub kompletna. Dotyczy to wszystkich linków, do których odnosi się ta witryna bezpośrednio lub pośrednio. BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony, do której prowadzi link.

BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub edycji treści zawartych na stronie internetowej, bez powiadomienia.

BOC Information Technologies Consulting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, roszczenia lub utratę zysków, związane z informacjami zawartymi na tej stronie.

Prawa autorskie i znaki handlowe

BOC, logo BOC, wszystkie produkty, nazwy produktów i logo produktów BOC są zastrzeżonymi znakami towarowymi BOC Products & Services AG (Grupa BOC). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze opisy produktów i firm podlegają prawom autorskim odpowiednich firm. Wszystkie wymienione znaki handlowe są własnością odpowiednich producentów. Wymienianie ich nie narusza żadnych praw autorskich.

BOC zastrzega sobie prawo do aktualizacji, ulepszania i edytowania treści strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Chcesz porozmawiac?

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?