Certyfikacja procesowa dla sektora finansowego – egzamin

Uzyskanie Certyfikatu ZBP Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością lub Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością jest możliwe po:

  1. Zdaniu egzaminu teoretycznego obejmującego sprawdzenie wiedzy na temat zarządzania procesami i jakością oraz wiedzy ogólnobankowej – test jednokrotnego wyboru w formie pisemnej
  2. Obronie projektu zrealizowanego przez kursanta (zrealizowany projekt, podczas którego wykorzystana została wiedza związana z zarządzaniem procesami i jakością) – w formie ustnej, przed komisją egzaminacyjną, na podstawie przygotowanej Karty Prezentacji Projektu” (zobacz przykładową Kartę Prezentacji Projektu – plik PDF).
  3. Otrzymaniu przez kursanta pozytywnej opinii od obecnego pracodawcy – pracodawca dokonuje na udostępnionym formularzu oceny pozostałych umiejętności i postaw kursanta

Wymienione powyżej elementy egzaminu zostały skonstruowane zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych przez Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych oraz Komitet ds. Jakości Usług Finansowych, działające przy Związku Banków Polskich.

Komisja egzaminacyjna składa się z przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz z przedstawiciela Partnera Merytorycznego.

Egzamin jest organizowany w dwóch modelach:

  • Egzamin po zakończonym szkoleniu
  • Egzamin eksternistyczny

Koszt egzaminu to 950 zł brutto (w cenie darmowa poprawka w ciągu roku od dnia egzaminu).

Ważne pliki do pobrania:

Szczegółowy zakres tematyczny egzaminu na poziomie Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością został określony w Standardzie Kwalifikacyjnym „Menedżer ds. ZPiJ”.

Szczegółowy zakres tematyczny egzaminu na poziomie Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością został określony w Standardzie Kwalifikacyjnym „Senior Menedżer ds. ZPiJ”.

Zakres wiedzy ogólnobankowej weryfikowanej podczas egzaminu dostępny jest tutaj.

Zapraszamy też do zapoznania się z Regulaminem Egzaminów.

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?