Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Strategicznych Grupy BOC stało się coroczną tradycją. Od 20 lat we wrześniu wiedeński zamek Schönbrunn wypełnia się głosami największych autorytetów z zakresu zarządzania procesami biznesowymi. Tegoroczne spotkanie przekształciło się w najbardziej niezwykłą konferencję w Europie poświęconą BPM, EA i GRC.
400 liderów i decydentów z kluczowych organizacji na świecie zgromadziło się w Wiedniu na największej w Europie konferencji poświęconej tematom zarządzania procesami biznesowymi, architekturze korporacyjnej i zarządzaniu ryzykiem i zgodnością.

Spotkanie Partnerów Strategicznych 2022 rozpoczęło się przemówieniem zarządu Grupy BOC. Christian Lichka i jego koledzy z zarządu omówili, w jaki sposób „ … podstawowe produkty Grupy BOC umożliwiają wprowadzenie ,,cyfrowych bliźniaków” na wszystkich poziomach organizacji: system ADONIS do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi, ADOIT do zarządzania architekturą korporacyjną i ADOGRC do zarządzania scenariuszami związanymi z zarządzaniem, ryzykiem i zgodnością.” 

Kluczowymi wydarzeniami konferencji były przemówienia zaproszonych klientów Grupy BOC, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z wykorzystania BPM, EA i GRC. Wśród prelegentów znaleźli się niektórzy z referencyjnych klientów Grupy BOC, tacy jak Allianz, Molson Coors, Novartis, On, Roche, Swedbank, Uniqa czy Victorinox.

Drogę cyfrowej transformacji firmy Novartis z systemami ADONIS i ADOIT przedstawili Piyush Jain i Devanand Konwar. Felix Bindschedler wyjaśnił, dlaczego zarządzanie procesami stało się kluczowe w On i w jaki sposób zarządzanie procesami pomogło przezwyciężyć wyzwania szybko rozwijającej się firmy.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko nawiązać kontakty z przedstawicielami firm wdrażających cyfrową transformację, ale także uzyskać bezcenne informacje, jak zarządzać zmianą i napędzać ciągły wzrost w skomplikowanym świecie biznesu. 

Chcemy, aby wiedza zdobyta podczas tego wydarzenia była dostępna dla wszystkich zainteresowanych, dlatego Grupa BOC udostępnia nagrania z sesji. Są one dostępne do odtworzenia na stronie internetowej poświęconej konferencji.