Zarządzanie architekturą korporacyjną w systemie ADOIT

Terminy szkolenia w 2024 roku:

  • 23.10.2024 (godziny 9:00 – 17:00)

Forma szkolenia:

  • zdalnie lub stacjonarnie

Cena szkolenia:

  • 1500 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

Wprowadzenie do zarządzania architekturą korporacyjną.
Jeśli chcesz zrozumieć w jaki sposób zarządzanie architekturą korporacyjną może pomóc Twojej organizacji – jest to szkolenie dla Ciebie.
Szkolenie rozpoczynamy od omówienia podstaw architektury korporacyjnej, a następnie przeglądu podstawowych scenariuszy.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają TOGAF oraz dowiedzą się jak w praktyce podejść do ustalenia odpowiedniego metamodelu oraz jak go wykorzystywać w praktyce.

Adresaci szkolenia:

  • Architekci systemów IT

  • Architekci korporacyjni

  • Specjaliści IT

  • Kierownicy projektów

Zakres szkolenia:

Podstawy wiedzy o zarządzaniu architekturą korporacyjną
Architektura korporacyjna – podstawowe scenariusze i metamodele (TOGAF)
Modelowanie architektury korporacyjnej

Pozostałe szkolenia

Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2024-06-03T16:18:50+02:00
Architektura procesów fundamentem systemu zarządzania procesami2024-06-03T16:20:16+02:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?