To miało być małe spotkanie klientów BOC Group w Polsce…

Skończyło się na prawdopodobnie największym w Polsce wydarzeniu związanym z zarządzaniem procesami w 2023 roku.

Spotkanie klientów i przyjaciół BOC Group w Polsce, które obyło się 18 maja 2023, było przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń we wdrażaniu procesowego podejścia do zarządzania. Swoimi doświadczeniami dzielili się przede wszystkim wspaniali prelegenci, ale długie rozmowy przy kawie między uczestnikami również dawały ku temu możliwość.

Wystąpienie otwierające poprowadził Harald Kühn, Członek Zarządu BOC Group. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bieżącą strategią Grupy BOC i kierunkami rozwoju poszczególnych narzędzi.

Agata Mielcarek pełniąca rolę Kierownika Biura Doskonalenia Procesów Biznesowych opowiedziała o genezie, przebiegu i korzyściach osiągniętych z wdrożenia podejścia procesowego w Grupie InPost – budowa architektury procesów i repozytorium w międzynarodowej organizacji działającej na tak dużą skalę to nie lada wyzwanie!

Olga Wróblewska z Departamentu Strategii PFR SA przedstawiła podróż Spółki przez poszczególne poziomy dojrzałości procesowej. Połączenie celów procesów z celami strategicznymi organizacji to godne naśladowania posunięcie.

Jolanta Durasiewicz (Prezes Zarządu Impel Business Solutions) i Katarzyna Międła (Dyrektor Biura Zarządzania Procesowego Impel SA) porwały uczestników swoją opowieścią o przejściu z podejścia funkcjonalnego na procesowe postrzeganie organizacji w Grupie Impel. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, z tym, że procesowość to droga, a nie cel.

Jarosław Cegłowski zarządzający zespołem procesowym w PKP Intercity zainspirował publiczność tym, jak mądrze zaplanować i zrealizować wdrożenia procesowego podejścia do zarządzania. Podczas prezentacji został również ujawniony szósty, nikomu wcześniej nieznany, poziom dojrzałości procesowej, do którego Spółka dąży 🙂

Urszula Standziak-Proczka zainspirowała uczestników tym, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniami w obszarze zarządzania procesami – Grupa ds. zarządzania procesami działająca przy Komitecie ds. Jakości Usług Finansowych w ramach Związku Banków Polskich to doskonały przykład wymiany doświadczeń procesowych.

Zamykająca spotkanie prezentacja została przeprowadzona przez Michała Kossowskiego i Zbigniewa Misiaka z polskiego oddziału BOC Group. Największe poruszenie na sali wywołał przedpremierowy pokaz wykorzystania sztucznej inteligencji do pracy z procesami w systemie ADONIS.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom – dzięki Wam atmosfera spotkania była wyjątkowa!