Project Description

Przegląd i ocena procesu

Najbliższe terminy szkolenia:

  • 21.10 do 22.10.2021
  • 20.10 do 21.10.2022

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC I ZAPISZ SIĘ

Informacje o szkoleniu

Wiele organizacji wdrażających podejście procesowe potrzebuje mechanizmu, który pozwoli im dokonać
systematycznych przeglądów procesów nie tylko pod względem efektywności operacyjnej lecz także pod względem dojrzałości w ramach budowanego systemu procesowego. Szkolenie pokazuje zasady prowadzenia przeglądu procesów biznesowego pod kątem jego efektywności jak i pod kątem efektywności zarządzania tym procesem.
Omawiamy czynniki bezpośrednio umożliwiające realizację celów procesu oraz w jaki sposób cała organizacja i działania poza tym procesem wpływają na jego efektywność.
Jeżeli w Twojej organizacji część procesów jest już opisana ale nie funkcjonują prawidłowo, co więcej nie jesteś pewny czy są prawidłowo opisane i zarządzane – to szkolenie jest dla Ciebie.

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy centrów kompetencji procesowych

  • Eksperci i specjaliści ds. procesów

  • Analitycy procesów

  • Menadżerowie operacyjni

  • Pracownicy działów jakości

  • Audytorzy systemów jakości

  • Pracownicy audytu wewnętrznego

Zakres szkolenia:

Przegląd procesu – jego rola w organizacji
Wybór kryteriów oceny procesu
Uczestnicy oceny i ich rola
Planowanie i przebieg przeglądu procesu
Zbieranie informacji niezbędnych do oceny procesu – zakres i metody
Ocena elementów procesu
Ocena wpływu organizacji i procesów powiązanych
Planowanie zmian z uwzględnieniem powiązań procesu w architekturze procesów
Ocena dojrzałości procesu i dojrzałości procesowej organizacji

Pozostałe szkolenia

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI