Podstawy zarządzania procesami

Terminy szkolenia w 2024 roku:

 • 15-16.05.2024 (godziny 9:00 – 17:00)
 • 11-12.12.2024 (godziny 9:00 – 17:00)

Forma szkolenia:

 • zdalnie lub stacjonarnie

Cena szkolenia:

 • 2100 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

Szkolenie przygotowujące do egzaminu OMG Certified Expert in BPM Fundamental.

Jeśli chcesz zrozumieć w jaki sposób zarządzanie procesami biznesowymi może pomóc Twojej organizacji oraz chcesz przygotować się do egzaminu, który pozwoli Ci uzyskać globalnie uznawany certyfikat Object Management Group – jest to szkolenie dla Ciebie.

Szkolenie rozpoczynamy od przeglądu różnych aspektów podstaw zarządzania organizacją, a następnie przedstawiamy podstawy zarządzania procesami oraz modelowania biznesowego.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają BPMN – coraz powszechniej wykorzystywaną notację modelowania. Zapoznają się również z procesowymi modelami referencyjnymi, uznanymi standardami oraz dobrymi praktykami zarządzania procesami.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy projektów procesowych

 • Kierownicy projektów Lean, 6 Sigma

 • Architekci systemów IT

 • Menadżerowie operacyjni

 • Specjaliści ds. procesów

 • Specjaliści IT

 • Pracownicy zaangażowani w inicjatywę zarządzania procesami

Zakres szkolenia:

Podstawy wiedzy o zarządzaniu
Procesy biznesowe – koncepcje i podstawy
Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi
Modelowanie biznesu
Modelowanie procesów biznesowych z BPMN

Pozostałe szkolenia

Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2024-06-03T16:18:50+02:00
Architektura procesów fundamentem systemu zarządzania procesami2024-06-03T16:20:16+02:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?