Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy + zaawansowany

Terminy szkolenia w 2024 roku:

  • 12-13 oraz 19-20.06.2024 (godziny 9:00 – 17:00)

Forma szkolenia:

  • zdalnie lub stacjonarnie

Cena szkolenia:

  • 3100 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

Czytelne modelowanie procesów jest przydatnym elementem podnoszenia skuteczności działania każdego przedsiębiorstwa. Wykorzystując powszechnie stosowane standardy, do których należy Business Process Model and Notation, mamy pewność, że utworzona mapa będzie zrozumiała dla wszystkich odbiorców.

Czym jest BPMN (Business Process Model and Notation)?

Skrót BPMN (Business Process Model and Notation) oznacza graficzną notację wykorzystywaną do opisywania i przedstawiania procesów biznesowych. Taka interpretacja umożliwia ich łatwiejszą analizę i ocenę. Jej efektem jest utworzenie standaryzowanego schematu blokowego, obrazującego przepływ pracy / dokumentów / informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu.

Dlaczego warto stosować standard BPMN 2.0? Przede wszystkim ze względu na jego uniwersalność i prostotę. Przedstawione w ten sposób procesy biznesowe są zrozumiałe nawet dla osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w ich realizacji. Graficzna prezentacja ułatwia też ocenę efektywności i wskazanie obszarów wymagających poprawy czy zmiany, co przekłada się na zwiększenie produktywności, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy.

W zapoznaniu się z wszystkimi kluczowymi zasadami, których należy przestrzegać podczas modelowania procesów pomoże Ci nasze szkolenie BPMN. Warto z niego skorzystać, tym bardziej że omawiana metoda stanowi obecnie uznany na całym świecie standard dokumentowania procesów biznesowych.

Szkolenie BPMN 2.0 (poziom zaawansowany) – najważniejsze informacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie notacji modelowania BPMN 2.0 i tego, jak najlepiej modelować procesy w BPMN w systemie ADONIS – jest to szkolenie dla Ciebie.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają różne możliwości wykorzystania notacji BPMN i związane z nimi sposoby modelowania: od modeli dokumentujących proces, przez bardziej zaawansowane modele wykorzystywane do analiz, aż do rozbudowanych modeli, które mogą być użyte do automatyzacji procesu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują możliwość darmowych konsultacji on-line z trenerem po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie stanowi rozszerzenie wersji dwudniowej w kontekście zakresu merytorycznego oraz realizowanych przez uczestników ćwiczeń.

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy centrów kompetencji procesowych

  • Eksperci i specjaliści ds. procesów

  • Analitycy procesów

  • Specjaliści IT

Zakres szkolenia:

Wprowadzenie do BPMN
Modelowanie opisowe w BPMN
Modelowanie analityczne w BPMN
Modelowanie na potrzeby automatyzacji procesów w BPMN
Automatyzacja procesów BPMN
Metoda modelowania w BPMN

Pozostałe szkolenia

Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2024-06-03T16:18:50+02:00
Architektura procesów fundamentem systemu zarządzania procesami2024-06-03T16:20:16+02:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?