Grupa BOC uznana za reprezentatywnego dostawcę w opublikowanym w styczniu 2022 roku opracowaniu Gartnera
„Market Guide for Enterprise Business Process Analysis Tools”

To już czwarty raz, kiedy Gartner wyróżnia nas z systemem ADONIS i uznaje za jednego z kluczowych dostawców narzędzi klasy EBPA (Enterprise Business Process Analysis).

Opracowanie Gartnera stanowi podsumowanie badania rynku narządzi EBPA w kontekście najczęściej wykorzystywanych scenariuszy użycia oraz dostępności w poszczególnych narzędziach funkcjonalności umożliwiających realizację tych scenariuszy przez użytkowników.

Udział w tym prestiżowym badaniu jest potwierdzeniem ciągłej dominacji systemu ADONIS w kluczowych dla użytkowników obszarach funkcjonalnych:

  • Wsparcie cyfrowej transformacji poprzez wypełnienie luki między strategią a  jej realizacją.
  • Optymalizacja procesów biznesowych poprzez modelowanie i analizę
  • Ocena wpływu planowanych lub wdrażanych zmian poprzez połączenie modeli procesów
    z Architekturą Korporacyjną
  • Symulacja i przygotowanie procesów do funkcjonowania organizacji zgodnie z koncepcją DigitalOps.     

Tobias Rausch, odpowiedzialny w Grupie BOC  za rozwój systemu ADONIS, komentuje: „Konsekwentnie, przez ponad dwie dekady, naszym głównym celem jest dostarczanie wyjątkowych narzędzi, które umożliwiają i przyspieszają transformację biznesową. Wierzymy, że czterokrotne wyróżnienie BOC w tym raporcie odzwierciedla nasze przywództwo w dziedzinie EBPA i podkreśla kluczową rolę ADONIS w pomaganiu setkom firm na całym świecie w prosperowaniu dzięki zmianom”.

Michał Kossowski, Prezes Zarządu BOC Polska dodaje: „Wyróżnienie naszego systemu Adonis w niezależnym badaniu firmy analitycznej Gartner potwierdza wysokie oceny i satysfakcję klientów także na rynku polskim. Pozycja niekwestionowanego lidera w branży to wynik 20 lat doświadczeń
i stałego doskonalenia systemu w oparciu o potrzeby klientów i stałą współpracę z nimi.”

System ADONIS to flagowy produkt i narzędzie do zarządzania i analizy procesów biznesowych Grupy BOC. Ten w pełni internetowy, najnowocześniejszy pakiet do zarządzania wykorzystuje rdzeń i istotę BPM i rozszerza go o wiodące metody i struktury, aby umożliwić dzisiejszym organizacjom na całym świecie zarządzanie stale zmieniającą się złożonością przedsiębiorstwa cyfrowego.

Market Guide for Enterprise Business Process Analysis Tools”, Marc Kerremans, 25 stycznia 2022 r.

Zastrzeżenie firmy Gartner
GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w jego publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartnera składają się z opinii organizacji Gartner’s Research & Advisory i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?