Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)

Modelowanie procesów szkolenie

Najbliższe terminy szkolenia:

  • 10-12.05.2023
  • 15-17.11.2023

Cena szkolenia:

  • 2700 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

Szkolenie obejmuje przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności umożliwiających wprowadzanie szybkich i skutecznych zmian w procesach – szczególnie w kontekście ich efektywności (w tym kosztowej), jakości, terminowości i powiązanego z tymi czynnikami zadowolenia klienta.

Podczas szkolenia wykorzystane są najlepsze praktyki płynące z Lean Management i Six Sigma. Uczestnicy poznają zasady, narzędzia i techniki niezbędne do identyfikowania problemów, ich analizy i symulacji, projektowania zmian w procesach oraz wdrażania zmian.

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem procesami

  • Eksperci i specjaliści ds. procesów

  • Uczestnicy projektów optymalizacyjnych

  • Kierownicy projektów optymalizacyjnych

  • Analitycy procesów

  • Menadżerowie operacyjni

Zakres szkolenia:

Identyfikacja i mapowanie procesów podlegających analizie
Techniki mierzenia procesu
Zbieranie danych dotyczących analizowanego procesu
Zasady doboru próby
Analiza danych i symulacje procesu
Wnioskowanie i projektowanie zmian

Pozostałe szkolenia

Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)2023-05-25T09:02:52+02:00
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2023-06-05T16:17:02+02:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?