Definiowanie, dokumentowanie i przegląd procesu biznesowego

Dokumentowanie procesu biznesowego

Terminy szkolenia w 2023 roku:

  • 08-09.03.2023
  • 11-12.10.2023

Cena szkolenia:

  • 1950 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

Jeżeli chcesz stworzyć takie standardy opisu procesów, aby gromadzone informacje były praktyczne i przydatne do faktycznego zarządzania procesami – to szkolenie jest dla Ciebie.

W czasie szkolenia omawiamy zasady poprawnego definiowania i dokumentowania procesu na różnych poziomach szczegółowości. Pokazujemy, jak prawidłowo zidentyfikować i opisać atrybuty procesu (np. cel procesu, produkty, wejścia, zakres i inne) w taki sposób, aby opisy były przydatne dla grup odbiorców pełniących różne role w organizacji.

Pokażemy różne sposoby tworzenia map procesów z wykorzystaniem popularnych notacji i omówimy ich przydatność w konkretnych sytuacjach. Omówimy dobre praktyki związane z podziałem ról i obowiązków związanych z uzgadnianiem procesu oraz dobre praktyki modelowania i tworzenia standardu dokumentacji procesowej w organizacji. Poruszone zostaną też kwestie przeglądów procesów, zarządzania zmianą i dojrzałości BPM

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy centrów kompetencji procesowych

  • Eksperci i specjaliści ds. procesów

  • Analitycy procesów

  • Uczestnicy projektów procesowych np. Lean, 6 Sigma

  • Menadżerowie operacyjni

  • Specjaliści IT

Zakres szkolenia:

Organizacja zorientowana na procesy
Proces biznesowy (m.in. proces end-to-end) i jego interesariusze
Powiązania między procesami, typy procesów
Atrybuty procesu (nazwa procesu, cel procesu, granice i zakres procesu, produkty procesu, definiowanie mierników procesu)
Przebieg procesu – modelowanie i notacje, mapa vs. model
Metody zbierania informacji o procesie
Tworzenie standardu dokumentacji procesu

Pozostałe szkolenia

Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)2023-05-25T09:02:52+02:00
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2023-06-05T16:17:02+02:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?