Project Description

Definiowanie i dokumentowanie procesu biznesowego

Dokumentowanie procesu biznesowego

Najbliższe terminy szkolenia:

  • 14.10 do 15.10.2021
  • 10.03 do 11.03.2022
  • 13.10 do 14.10.2022

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC I ZAPISZ SIĘ

Informacje o szkoleniu

Jeżeli chcesz stworzyć takie standardy opisu procesów, aby gromadzone informacje były praktyczne i przydatne do faktycznego zarządzania procesami – to szkolenie jest dla Ciebie.
W czasie szkolenia omawiamy zasady poprawnego definiowania i dokumentowania procesu na różnych poziomach szczegółowości. Pokazujemy jak prawidłowo zidentyfikować i opisać atrybuty procesu (np. cel procesu, produkty, wejścia, zakres i inne), w taki sposób, aby opisy były przydatne dla grup odbiorców pełniących różne role w organizacji.
Pokażemy różne sposoby tworzenia map procesów z wykorzystaniem popularnych notacji i omówimy ich przydatność w konkretnych sytuacjach. Omówimy dobre praktyki związane z podziałem ról i obowiązków związanych z uzgadnianiem procesu oraz dobre praktyki modelowania i tworzenia standardu dokumentacji procesowej w organizacji.

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy centrów kompetencji procesowych

  • Eksperci i specjaliści ds. procesów

  • Analitycy procesów

  • Uczestnicy projektów procesowych np. Lean, 6 Sigma

  • Menadżerowie operacyjni

  • Specjaliści IT

Zakres szkolenia:

Organizacja zorientowana na procesy
Proces biznesowy (m.in. proces end-to-end) i jego interesariusze
Powiązania między procesami, typy procesów
Atrybuty procesu (nazwa procesu, cel procesu, granice i zakres procesu, produkty procesu, definiowanie mierników procesu)
Przebieg procesu – modelowanie i notacje, mapa vs. model
Metody zbierania informacji o procesie
Tworzenie standardu dokumentacji procesu

Pozostałe szkolenia

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI