Project Description

Certyfikacja procesowa dla sektora finansowego

Terminy szkolenia w 2023 roku (edycja wiosenna):

Menedżer ds. zarządzania jakością

27-28.04 | 08-09.05 | 22-23.05

Senior Menedżer ds. zarządzania jakością

27-28.04 | 08-09.05 | 22-23.05 | 05-06.06

Egzamin 06.2023

Terminy szkolenia w 2023 roku (edycja jesienna):

Menedżer ds. zarządzania jakością

19-20.10 | 06-07.11 | 20-21.11

Senior Menedżer ds. zarządzania jakością

19-20.10 | 06-07.11 | 20-21.11 | 04-05.12

Egzamin 12.2023

Informacje o szkoleniu

BOC jest partnerem merytorycznym Związku Banków Polskich i brało udział w przygotowaniu dwóch nowatorskich programów szkoleniowych – Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (6 dni) oraz Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (8 dni).

Są to programy przygotowane specjalnie dla pracowników branży finansowej. Uwzględniają specyfikę branżową, obejmują dzielenie się najlepszymi praktykami i są dobrze wyważonym połączeniem teorii oraz ćwiczeń praktycznych.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna to weryfikacja umiejętności wykorzystania w codziennej pracy wiedzy przekazywanej podczas szkolenia – polega na zaprezentowaniu wyników projektów realizowanych przez uczestników.

Zrealizowane dotychczas edycje szkolenia pokazują, że skwantyfikowane korzyści wypracowane w ramach realizowanych przez uczestników szkolenia projektów przekraczają wielokrotnie koszty poniesione na szkolenie.

Przekazywana wiedza oraz ćwiczone podczas szkoleń umiejętności bazują na trzech najistotniejszych w ostatnich latach podejściach:

  • Klasyczne zarządzanie procesami (BPM),
  • Six Sigma,
  • Lean Management

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem procesami w instytucjach finansowych (banki oraz firmy ubezpieczeniowe)

  • Kierownicy projektów Lean, 6 Sigma

  • Eksperci procesowi podlegający bezpośrednio Właścicielom Procesów

  • Pracownicy zajmujący się zapewnieniem jakości

  • Specjaliści ds. procesów

  • Analitycy procesów

Zakres szkolenia:

Lean Management
Six Sigma
Założenia strategicznego zarządzania procesami
Definiowanie procesów
Analiza procesów
Zasady prowadzenia projektu optymalizującego
Projektowanie i wdrażanie zmian w procesach

Pozostałe szkolenia

Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2023-01-07T17:27:57+01:00
Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)2023-01-07T18:08:48+01:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI