Architektura procesów fundamentem systemu zarządzania procesami

Architektura procesów i budowa systemu zarządzania procesami

Terminy szkolenia w 2024 roku:

  • 12-13.09.2024 (godziny 9:00 – 17:00)

Forma szkolenia:

  • zdalnie lub stacjonarnie

Cena szkolenia:

  • 2100 zł netto/os

Informacje o szkoleniu

Jeżeli Twoja organizacja planuje zdefiniować swoją architekturę procesów, aby na niej oprzeć dalsze działania w budowie organizacji procesowej – to szkolenie dostarczy Ci niezbędnej wiedzy.

Pokażemy jak z architektury procesów uczynić praktyczne narzędzie wspierające zarządzanie organizacją.
Pokazujemy jak przenieść założenia strategiczne organizacji na codzienne działania operacyjne dzięki zdefiniowaniu i uzgodnieniu architektury procesów.

Szczegółowo omawiamy zagadnienia związane z wyznaczeniem przydatnej hierarchii powiązanych ze sobą mierników procesów, które w efekcie pozwolą monitorować realizację tej strategii. Pokazujemy również jaka jest rola architektury procesów w planie projektu budowy systemu procesowego i w jaki sposób współgrają ze sobą elementy przykładowego projektu pierwszej fazy budowy systemu procesowego, który omawiamy w czasie szkolenia.

Adresaci szkolenia:

  • Menadżerowie odpowiedzialni za strategię firmy i rozwój organizacyjny

  • Pracownicy centrum kompetencji procesowych

  • Kierownicy projektów procesowych

  • Architekci systemów IT

  • Pełnomocnicy ds. systemów jakości

Zakres szkolenia:

System zarządzania procesami
Pojęcie architektury procesów
Kryteria grupowania i dekompozycji procesów w ramach architektury
Architektura procesów odzwierciedlająca strategię organizacji
Budowa systemu informacji zarządczej w oparciu o procesy
Role procesowe
Prowadzenie projektu budowy systemu procesowego
Dojrzałość systemu procesowego i zadania na poszczególnych etapach

Pozostałe szkolenia

Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)2024-01-08T12:37:05+01:00
Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 – poziom podstawowy2024-03-11T17:34:21+01:00

Chcesz porozmawiac?

CZY JEST COŚ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?