Szczegóły wydarzenia

To wydarzenie zakończyło się 13 październik 2022


 

Jeżeli chcesz stworzyć takie standardy opisu procesów, aby gromadzone informacje były praktyczne i przydatne do faktycznego zarządzania procesami – to szkolenie jest dla Ciebie.
W czasie szkolenia omawiamy zasady poprawnego definiowania i dokumentowania procesu na różnych poziomach szczegółowości. Pokazujemy jak prawidłowo zidentyfikować i opisać atrybuty procesu (np. cel procesu, produkty, wejścia, zakres i inne), w taki sposób, aby opisy były przydatne dla grup odbiorców pełniących różne role w organizacji.
Pokażemy różne sposoby tworzenia map procesów z wykorzystaniem popularnych notacji i omówimy ich przydatność w konkretnych sytuacjach. Omówimy dobre praktyki związane z podziałem ról i obowiązków związanych z uzgadnianiem procesu oraz dobre praktyki modelowania i tworzenia standardu dokumentacji procesowej w organizacji.

Więcej informacji o szkoleniu: Definiowanie i dokumentowanie procesu biznesowego