Szczegóły wydarzenia


Jeżeli Twoja organizacja planuje zdefiniować swoją architekturę procesów, aby na niej oprzeć dalsze działania w budowie organizacji procesowej – to szkolenie dostarczy Ci niezbędnej wiedzy.

Pokażemy jak z architektury procesów uczynić praktyczne narzędzie wspierające zarządzanie organizacją.
Pokazujemy jak przenieść założenia strategiczne organizacji na codzienne działania operacyjne dzięki zdefiniowaniu i uzgodnieniu architektury procesów.

Szczegółowo omawiamy zagadnienia związane z wyznaczeniem przydatnej hierarchii powiązanych ze sobą mierników procesów, które w efekcie pozwolą monitorować realizację tej strategii. Pokazujemy również jaka jest rola architektury procesów w planie projektu budowy systemu procesowego i w jaki sposób współgrają ze sobą elementy przykładowego projektu pierwszej fazy budowy systemu procesowego, który omawiamy w czasie szkolenia.

Więcej informacji o szkoleniu: Architektura procesów i budowa systemu zarządzania procesami