Jeżeli chcesz stworzyć takie standardy opisu procesów, aby gromadzone informacje były praktyczne i przydatne do faktycznego zarządzania procesami – to szkolenie jest dla Ciebie. W czasie szkolenia omawiamy zasady poprawnego definiowania i dokumentowania procesu […]