Jeżeli Twoja organizacja planuje zdefiniować swoją architekturę procesów, aby na niej oprzeć dalsze działania w budowie organizacji procesowej – to szkolenie dostarczy Ci niezbędnej wiedzy. Pokażemy jak z architektury procesów uczynić praktyczne narzędzie wspierające zarządzanie […]