AKADEMIA PROCESOWA

Doskonalenie procesów biznesowych (symulacja, Lean, Six Sigma)

Szkolenie obejmuje przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności umożliwiających wprowadzanie szybkich i skutecznych zmian w procesach – szczególnie w kontekście ich efektywności (w tym kosztowej), jakości, terminowości i powiązanego z tymi czynnikami zadowolenia klienta.

Podczas szkolenia wykorzystane są najlepsze praktyki płynące z Lean Management i Six Sigma. Uczestnicy poznają zasady, narzędzia i techniki niezbędne do identyfikowania problemów, ich analizy i symulacji, projektowania zmian w procesach oraz wdrażania zmian.

 • Pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem procesami,
 • Eksperci i specjaliści ds. procesów,
 • Uczestnicy projektów optymalizacyjnych,
 • Kierownicy projektów optymalizacyjnych,
 • Analitycy procesów,
 • Menadżerowie operacyjni
 • Identyfikacja i mapowanie procesów podlegających analizie
 • Techniki mierzenia procesu
 • Zbieranie danych dotyczących analizowanego procesu
 • Zasady doboru próby
 • Analiza danych i symulacje procesu
 • Wnioskowanie i projektowanie zmian
Prezentacje, omawianie przykładowych zastosowań, ćwiczenia praktyczne

Skontaktuj się z nami odnośnie cen i dostępności terminów:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Interesuje mnie szkolenie

Uwagi oraz pytania odnośnie szkolenia

Chcę otrzymywać informacje handlowe o szkoleniach na podany przeze mnie adres e-mail