AKADEMIA PROCESOWA

Definiowanie i dokumentowanie procesu biznesowego

Jeżeli chcesz stworzyć takie standardy opisu procesów, aby gromadzone informacje były praktyczne i przydatne do faktycznego zarządzania procesami – to szkolenie jest dla Ciebie.
W czasie szkolenia omawiamy zasady poprawnego definiowania i dokumentowania procesu na różnych poziomach szczegółowości. Pokazujemy jak prawidłowo zidentyfikować i opisać atrybuty procesu (np. cel procesu, produkty, wejścia, zakres i inne), w taki sposób, aby opisy były przydatne dla grup odbiorców pełniących różne role w organizacji.
Pokażemy różne sposoby tworzenia map procesów z wykorzystaniem popularnych notacji i omówimy ich przydatność w konkretnych sytuacjach. Omówimy dobre praktyki związane z podziałem ról i obowiązków związanych z uzgadnianiem procesu oraz dobre praktyki modelowania i tworzenia standardu dokumentacji procesowej w organizacji.

 • Pracownicy centrów kompetencji procesowych,
 • Eksperci i specjaliści ds. procesów,
 • Analitycy procesów,
 • Uczestnicy projektów procesowych np. Lean, 6 Sigma,
 • Menadżerowie operacyjni,
 • Specjaliści IT
 • Organizacja zorientowana na procesy
 • Proces biznesowy (m.in. proces end-to-end) i jego interesariusze
 • Powiązania między procesami, typy procesów
 • Atrybuty procesu (nazwa procesu, cel procesu, granice i zakres procesu, produkty procesu, definiowanie mierników procesu)
 • Przebieg procesu – modelowanie i notacje, mapa vs. model
 • Metody zbierania informacji o procesie
 • Tworzenie standardu dokumentacji procesu
Prezentacje, przykłady, dyskusje, ćwiczenia w grupach

Skontaktuj się z nami odnośnie cen i dostępności terminów:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Interesuje mnie szkolenie

Uwagi oraz pytania odnośnie szkolenia

Chcę otrzymywać informacje handlowe o szkoleniach na podany przeze mnie adres e-mail