AKADEMIA PROCESOWA

Certyfikacja procesowa dla sektora finansowego

Certyfikacja procesowa dla sektora finansowego (6 lub 8 dni)

BOC jest partnerem merytorycznym Związku Banków Polskich i brało udział w przygotowaniu dwóch nowatorskich programów szkoleniowych – Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (6 dni) oraz Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością (8 dni).

Są to programy przygotowane specjalnie dla pracowników branży finansowej. Uwzględniają specyfikę branżową, obejmują dzielenie się najlepszymi praktykami i są dobrze wyważonym połączeniem teorii oraz ćwiczeń praktycznych.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna to weryfikacja umiejętności wykorzystania w codziennej pracy wiedzy przekazywanej podczas szkolenia – polega na zaprezentowaniu wyników projektów realizowanych przez uczestników.

Zrealizowane dotychczas edycje szkolenia pokazują, że skwantyfikowane korzyści wypracowane w ramach realizowanych przez uczestników szkolenia projektów przekraczają wielokrotnie koszty poniesione na szkolenie.

Przekazywana wiedza oraz ćwiczone podczas szkoleń umiejętności bazują na trzech najistotniejszych w ostatnich latach podejściach:

 • Klasyczne zarządzanie procesami (BPM),
 • Six Sigma,
 • Lean Management

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://certyfikacjaprocesowa.pl/

Tura wiosenno-letnia:

Menedżer ds. zarządzania jakością
09-10.04.2019
23-24.04.2019
07-08.05.2019

Senior Menedżer ds. zarządzania jakością
09-10.04.2019
23-24.04.2019
07-08.05.2019
21-22.05.2019

Egzamin
11.06.2019

Tura jesienno-zimowa:

Menedżer ds. zarządzania jakością
25-26.09.2019
09-10.10.2019
29-30.10.2019

Senior Menedżer ds. zarządzania jakością
25-26.09.2019
09-10.10.2019
29-30.10.2019
14-15.11.2019

Egzamin
13.12.2019

 • Pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem procesami w instytucjach finansowych (banki oraz firmy ubezpieczeniowe),
 • Eksperci procesowi podlegający bezpośrednio Właścicielom Procesów,
 • Kierownicy projektów optymalizacyjnych,
 • Pracownicy zajmujący się zapewnieniem jakości,
 • Analitycy procesów
 • Założenia strategicznego zarządzania procesami
 • Definiowanie procesów
 • Analiza procesów
 • Zasady prowadzenia projektu optymalizującego
 • Zarządzanie zespołem i komunikacja
 • Projektowanie i wdrażanie zmian w procesach
 • Zarządzanie zmianą
Prezentacje, omawianie przykładowych zastosowań, ćwiczenia praktyczne na przykładach z branży finansowej, omawianie projektów realizowanych przez uczestników w trakcie programu szkoleniowego

Skontaktuj się z nami odnośnie cen i dostępności terminów:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Interesuje mnie szkolenie

Uwagi oraz pytania odnośnie szkolenia

Chcę otrzymywać informacje handlowe o szkoleniach na podany przeze mnie adres e-mail