AKADEMIA PROCESOWA

Budowa i rozwój centrum kompetencji procesowych

Centrum kompetencji procesowych jest jednym z kluczowych agentów zmiany w czasie budowania porządku procesowego.
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów budowy centrum kompetencji procesowych, które będzie dostarczało odpowiednich usług całej organizacji we właściwym czasie, niezależnie od stopnia rozwoju kultury procesowej i zaawansowania prac procesowych.
W związku z tym, że organizacje o strukturze czystko procesowej są rzadkością, kładziemy szczególny nacisk
na zrozumienie zasad współpracy pomiędzy rolami procesowymi i stanowiskami w funkcjonalnej strukturze
organizacyjnej oraz na to, jak budować zaufanie i dostarczać korzyści całej organizacji.

 • Kierownicy projektów procesowych,
 • Dyrektorzy, kierownicy w działach HR,
 • Menadżerowie operacyjni, właściciele procesów,
 • Dyrektorzy i Pełnomocnicy ds. systemów, jakości,
 • Dyrektorzy Biur Projektowych,
 • Menadżerowie odpowiedzialni za rozwój struktur organizacyjnych,
 • Menadżerowie odpowiedzialni za strategię firmy
 • Centrum kompetencji procesowych jako agent zmian
 • Zadania i forma działania centrum kompetencji procesowych
 • Procesy nadzorowanie i wykonywane przez centrum kompetencji procesowych
 • Metodyki, narzędzia i techniki używane przez centrum kompetencji
 • Budowanie procesowej kultury organizacyjnej
Test dojrzałości organizacji, prezentacje, przykłady, dyskusje, ćwiczenia w grupach

Skontaktuj się z nami odnośnie cen i dostępności terminów:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Interesuje mnie szkolenie

Uwagi oraz pytania odnośnie szkolenia

Chcę otrzymywać informacje handlowe o szkoleniach na podany przeze mnie adres e-mail