AKADEMIA PROCESOWA

Firma BOC powstała w 1995 jako spin-off z grupy Business Process Management Systems (BPMS) działającej w Department of Knowledge and Business Engineering Uniwersytetu Wiedeńskiego. Naszym założycielem i właścicielem jest profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Dimitris Karagiannis.

Program Uniwersytecki jest inicjatywą firmy BOC mającą na celu upowszechnianie wiedzy na temat nowych koncepcji zarządzania takich jak np. zarządzanie procesami biznesowymi (BPM), zarządzanie strategiczne w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników (BSC), zarządzanie usługami i architekturą IT, czy też zarządzanie jakością.

Program Uniwersytecki jest skierowany do uczelni wyższych – zarówno prywatnych, jak i państwowych. W chwili obecnej z naszego oprogramowania korzysta do celów dydaktycznych ponad 40 katedr w całej Polsce.

Academia

Dlaczego warto przystąpić?

  • Otrzymują Państwo bezpłatnie pełne i najnowsze wersje oprogramowania do celów edukacyjnych
  • Materiały dydaktyczne wspierające pracę z systemem, w tym przykładowe zadania dla studentów
  • Szkolenia z obsługi naszego oprogramowania przeznaczone dla wykładowców
  • Wsparcie dla projektów badawczych na temat szeroko pojętego zarządzania procesowego i meta-modelowania
  • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych oraz MBA
  • Prezentacje na organizowanych przez uczelnie partnerskie wydarzeniach
  • Program Certyfikacji Procesowej dla Państwa studentów

W razie zainteresowania udziałem w Programie Uniwersyteckim prosimy o kontakt. Koordynatorem programu jest Zbigniew Misiak (zbigniew.misiak@boc-pl.com)