AKADEMIA PROCESOWA

pablo(2)
Jako firma specjalizująca się w zarządzaniu procesami widzimy, że rośnie zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru BPM, którzy posiadają wiedzę oraz praktyczne umiejętności zarządzania procesami biznesowymi.

Kompetencje te są też często brane pod uwagę w trakcie rekrutacji na stanowiska pracy takie jak: projektant systemów informatycznych, projektant procesów biznesowych, analityk procesowy, analityk systemowy, analityk biznesowy, programista, tester oprogramowania, kierownik projektów oraz ułatwiają późniejszy awans.

Komercyjne kursy z obszarów BPM są jednak z perspektywy studenta drogie, często odbywają się stacjonarnie i trwają wiele dni, co ciężko pogodzić ze studiami.

Dlatego też, aby pomóc studentom i absolwentom uczelni wykorzystujących system ADONIS w dydaktyce przygotowaliśmy specjalny program Certyfikacji Procesowej.

Obecnie oferujemy następujące kursy:

 1. Zarządzanie procesami z systemem ADONIS (ang. BPM with ADONIS)
 2. Zaawansowane zarządzanie procesami z systemem ADONIS (ang. BPM with ADONIS – advanced)
 3. Zarządzanie architekturą korporacyjną z systemem ADOIT (ang. EA with ADOIT)

Program Certyfikacji Procesowej to inicjatywa uzupełniająca i rozszerzająca treść przekazywaną na zajęciach przez wykładowców o aspekty praktyczne wynikające z naszych doświadczeń z wdrożeń oraz szkoleń.

TeachablePrzykładowo dla kursu „Zarządzanie procesami z systemem ADONIS” w ramach 5 seminariów online (dostępnych też jako nagrania na platformie e-learningowej) oferujemy przegląd najważniejszych tematów w zarządzaniu procesami takich jak:

 • architektura procesów,
 • wdrażanie BPM,
 • modelowanie procesów,
 • BPMN oraz
 • wykorzystanie modeli procesów w zaawansowanych scenariuszach.

Projekt Certyfikacji Procesowej powstał z inicjatywy dr inż. Bartłomieja Gawina, a program certyfikacyjny wszedł w życie w roku 2015 po podpisaniu listu intencyjnego przez BOC z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Aby uzyskać dostęp do naszej platformy e-learningowej oraz móc przystąpić do egzaminu należy dokonać opłaty w wysokości 175 PLN brutto na konto BOC.

Numer konta: 78 1750 0009 0000 0000 0218 7205
Tytuł przelewu: Certyfikacja Podstawowa BOC, IMIĘ i NAZWISKO STUDENTA (Nazwa Uczelni) LUB Certyfikacja Zaawansowana BOC, IMIĘ i NAZWISKO STUDENTA (Nazwa Uczelni)

UWAGA: Tylko studenci współpracujących uczelni mogą korzystać z obniżonej stawki 175 PLN.

oraz wysłać potwierdzenie przelewu na adres info@akademiaprocesowa.pl.

BOC przekaże Państwu wszystkie potrzebne informacje dostępowe.

UWAGA: Do egzaminu certyfikującego mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zarządzania procesami biznesowymi lub odpowiednio zarządzania architekturą korporacyjną prowadzone przez Certyfikowanego Wykładowcę (zobacz aktualną listę Certyfikowanych Wykładowców.)

Na 2019 są zaplanowane następujące ścieżki certyfikacyjne:

 1. Zarządzanie procesami z systemem ADONIS – dziewiąta edycja (obejmująca podstawy zarządzania i modelowania procesów oraz BPMN). Kurs jest dostępny w modelu on-demand (są dostępne nagrania sesji 8). Sesje online zaczynają się w kwietniu.
 2. Zaawansowane zarządzanie procesami z systemem ADONIS – trzecia edycja (obejmujące scenariusze takie jak automatyzacja procesów oraz pogłębiająca temat dokumentacji i analizy procesów). Kurs jest dostępny w modelu on-demand (są dostępne nagrania sesji 2). Sesje online zaczynają się po wakacjach.
 3. Zarządzanie architekturą korporacyjną z systemem ADOIT – pierwsza edycja (obejmująca podstawy zarządzania architekturą korporacyjną, zarządzania IT oraz powiązania IT-biznes jak i przegląd najważniejszych standardów – w tym ArchiMate). Planowany początek kursu po wakacjach.

W razie pytań odnośnie certyfikacji procesowej prosimy o kontakt: zbigniew.misiak@boc-pl.com

Uczelnie współpracujące:
Edycja 2015: Uniwersytet Gdański
Edycja 2016: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański
Edycja 2017: Politechnika Białostocka, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, UMCS, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Edycja 2018: Politechnika Białostocka, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, UMCS, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński
Edycja 2019: Politechnika Białostocka, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, UMCS, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński

Polecane zasoby:
Dla osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy polecamy też dodatkowe zasoby (ich znajomość nie jest niezbędna do zaliczenia egzaminu).

Książki

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, B. Gawin, 2015
http://ksiegarnia.pwn.pl/Systemy-informatyczne-w-zarzadzaniu-procesami-Workflow,84923612,p.html

Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, B. Gawin, B. Marcinkowski, 2013
http://helion.pl/ksiazki/symulacja-procesow-biznesowych-standardy-bpms-i-bpmn-w-praktyce-bartlomiej-gawin-bartosz-marcinkowski,syprbi.htm

Artykuły
How Close to Reality is the „as-is” Business Process Simulation Model?

Enterprise Processes Simulated – Prerequisites, Data Acquisition Methods and Tool Support

Making BPMN a true lingua franca