AKADEMIA PROCESOWA

Badanie na temat rozwoju centrów kompetencji procesowych „BPM – znaczenie, struktura i kultura”

Impulsem do przeprowadzenia tego badania była ciekawość jak faktycznie i praktycznie wygląda zarządzanie procesami w polskich organizacjach. Chcieliśmy dowiedzieć się: kto, gdzie, jak i czym się zajmuje. Ile osób jest zaangażowanych w prace procesowe, co im przeszkadza, a co ich wspiera, w jakim otoczeniu działają. Jednocześnie, ze względu na różnorodność definicji i niejednolity sposób rozumienia terminologii związanej z zarządzaniem procesami niezbędne było zadanie wstępnych pytań na temat samej koncepcji zarządzania procesami biznesowymi.

W związku z tym skonstruowaliśmy badanie, które składa się z trzech części:

  1. Znaczenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji
  2. Struktura i zadania centrum kompetencji procesowych
  3. Kultura organizacyjna, w jakiej toczą się działania procesowe
Badanie było prowadzone od kwietnia do sierpnia 2013 roku. Zebrane odpowiedzi pozwoliły nam nakreślić obraz struktur, w jakich działają osoby zajmujące się wdrażaniem podejścia procesowego w organizacjach oraz obraz środowiska kulturowego, w jakim działają. Powstał obraz typowy – choć nie modelowy – dla grupy dużych organizacji polskich Anno Domini 2013.

Badanie prowadzone było w formie ankiety oraz wywiadów indywidualnych prowadzonych według scenariusza, jaki wyznaczał kwestionariusz ankiety.

Pobierz raport BPM_znaczenie_struktura_i_kultura_2013 (plik PDF).

Logo UW
Partnerem badania jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany przez prof. Witolda Chmielarza i dr Marka Zborowskiego.

Czy chcesz otrzymywać informacje o naszych wydarzeniach?